ആനുകാലിക കവിതയുടെ ഓണപ്പതിപ്പിനോട് സഹകരിച്ച എല്ലാ എഴുത്തുകാര്‍ക്കും നന്ദി.. ഓണാശംസകള്‍ ..

മുറിവുകള്‍

പ്രേംജിത്ത് 
വെട്ടിമുറിച്ച   
പാടത്തുകൂടി 
നടക്കുമ്പോഴാണ്
നമുക്കിടയിലെ
വിടവുകളിലൂടെ
ചോരയൂറുന്നത്
ഞാന്‍ കണ്ടത്.

No comments:

Post a Comment