ആനുകാലിക കവിതയുടെ ഓണപ്പതിപ്പിനോട് സഹകരിച്ച എല്ലാ എഴുത്തുകാര്‍ക്കും നന്ദി.. ഓണാശംസകള്‍ ..

അക്ഷരത്തെറ്റ്

അനുജി കുരീപ്പള്ളി
പിന്നിട്ട വഴികളിലെ
ഇടറിയ പാദങ്ങള്‍ക്ക്,
ജീവിത പാഠത്തില്‍
കുന്നുകൂടിയ
അക്ഷരത്തെറ്റുകള്‍ക്ക്
എന്റെ ജീവന്റെ വിലയുണ്ട്.

1 comment: