ആനുകാലിക കവിതയുടെ ഓണപ്പതിപ്പിനോട് സഹകരിച്ച എല്ലാ എഴുത്തുകാര്‍ക്കും നന്ദി.. ഓണാശംസകള്‍ ..

ട്രെന്‍ഡ് !!

ബിബിന്‍
ഓട്ടയില്ലാത്തൊരു  
കുടയുണ്ടായിരുന്നു 
ഒരിക്കല്‍ .
ഇപ്പൊ..
കീറിയ കുടയത്രേ ട്രെന്‍ഡ് !!

3 comments: