ആനുകാലിക കവിതയുടെ ഓണപ്പതിപ്പിനോട് സഹകരിച്ച എല്ലാ എഴുത്തുകാര്‍ക്കും നന്ദി.. ഓണാശംസകള്‍ ..

ഞാനാകുക

ബിനു.എം.ദേവസ്യ
ഇവിടിത്തിരി നേരമിരിക്കാം
ഇനിയൊത്തിരി കാര്യം പറയാം
ഇളംകാറ്റില്‍ സുഖം നുകരാം
ഉയരം വാനില്‍ ഇണക്കിളികളാകാം  
ഇമവെട്ടും നിന്‍ മിഴികള്‍ തന്‍
സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ ഞാനെടുക്കാം
 ഈറന്‍ നിന്‍ കൂന്തലില്‍
കുടമുല്ലപ്പൂക്കള്‍ തൂകാം
ഇനിയെനിക്കേകണം ഹൃദയം,
നീ, ഞാനായിടേണം.

No comments:

Post a Comment