ആനുകാലിക കവിതയുടെ ഓണപ്പതിപ്പിനോട് സഹകരിച്ച എല്ലാ എഴുത്തുകാര്‍ക്കും നന്ദി.. ഓണാശംസകള്‍ ..

നീ പറയാതിരുന്നത്

ജലാലുദ്ദീന്‍ 
ഇടവം ഇടിമഴ നിറഞ്ഞ നേരം 
മകരം മഞ്ഞുപെയ്ത രാവില്‍ 
നീ മണ്‍ചിരാതു  താഴ്ത്താതെ 
കാത്തിരുന്നത് 
ഞാന്‍ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ..

No comments:

Post a Comment