ആനുകാലിക കവിതയുടെ ഓണപ്പതിപ്പിനോട് സഹകരിച്ച എല്ലാ എഴുത്തുകാര്‍ക്കും നന്ദി.. ഓണാശംസകള്‍ ..

പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ്

ദിവ്യ രാജന്‍
പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു
ഞാന്‍ സ്ഥാപിച്ചെടുത്തു 
എന്റെ ശരികള്‍ .
നീയൊഴികെയുള്ള
എല്ലാം.

No comments:

Post a Comment