ആനുകാലിക കവിതയുടെ ഓണപ്പതിപ്പിനോട് സഹകരിച്ച എല്ലാ എഴുത്തുകാര്‍ക്കും നന്ദി.. ഓണാശംസകള്‍ ..

മാസ്ക്ക്

പി.വി.ദിലീപ്കുമാര്‍
കാപട്യങ്ങളുടെ
ആര്‍പ്പുവിളികള്‍ക്കിടയിലൂടെ
കുതിച്ചുപായുമീ
ജീവിതക്കാഴ്ച്ചകളില്‍
ഞാനും തിരയുന്നുണ്ടൊരു
മുഖാവരണം.
ആയുസ്സൊടുങ്ങുംവരെ 
ജീവിച്ചുതീര്‍ക്കേണ്ടേ..?

No comments:

Post a Comment