ആനുകാലിക കവിതയുടെ ഓണപ്പതിപ്പിനോട് സഹകരിച്ച എല്ലാ എഴുത്തുകാര്‍ക്കും നന്ദി.. ഓണാശംസകള്‍ ..

ജീവന്റെ വില

ഗിരീഷ്‌.ആര്‍ .നായര്‍ 
 ജീവന്‍റെ വില തേടി ഒരു യാത്ര 
അവസാനിച്ചത്‌ കോഴിക്കടയുടെ മുന്നില്‍ 
ജീവനോടെ അറുപതു രൂപ ,
മരിച്ചാല്‍ നൂറു രൂപ ,
അവിടുന്ന് ഓടിയത് 
മെഡിക്കല്‍ കോളജിലേക്ക് 
അനാട്ടമി ലാബിന്‍ മുന്നില്‍ 
വലിയ  നിര ,
മരണം കാത്തു കഴിയുന്ന 
മാതാപിതാക്കള്‍ ഉണ്ട് വീട്ടില്‍ 
ഇപ്പോളെ ഒരു കൊട്ടേഷന്‍ കൊടുത്തേക്കാം 
മക്കള്‍ പ്രായം ആയി വരുന്നു 
സാമ്പത്തികമാന്ദ്യം ഇനിയും വരാം.

No comments:

Post a Comment